Χαμηλοὶ τόνοι Εὐρωπαίων

Οἱ Εὐρωπαῖοι τήρησαν χαμηλοὺς τόνους, μετὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Γιούρογκρουπ γιὰ κατ’ ἀρχὰς συμφωνία στὴν ἀξιολόγηση καὶ στὴν συζήτηση τοῦ χρέους∙ στὶς 24 Μαΐου θὰ κριθοῦν οἱ ἀποφάσεις, διότι ἀκολουθοῦν τὰ νομοσχέδια γιὰ τοὺς ἐμμέσους φόρους καὶ τὸν προληπτικὸ μηχανισμό. Θὰ περάσουν ἀπ’ τὴν Βουλὴ τὸ ἴδιο εὔκολα; Ἴδομεν! Ἤδη ἡ κυβέρνηση δέχθηκε αὐτόματη περικοπὴ μισθῶν καὶ συντάξεων, ἐὰν ἀποτύχουν τὰ μέτρα, κάτι ποὺ θεωρεῖται δεδομένο, διότι μόνο ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία καὶ ἐπστροφὴ στὴν ἀνάπτυξη ἀποτελεῖ διέξοδο∙ αὐτὸ ὅμως εἶναι ἀδύνατο μὲ τὴν σημερινὴ κυβέρνηση καὶ τὴν μονοκομματικὴ νοοτροπία της. Ἑπομένως πᾶμε σύντομα γιὰ πέμπτο μνημόνιο, χωρὶς καμμία ἀμφιβολία, ἂν δὲν φύγει σύντομα ὁ Ναπολεοντίσκος.