Μόσχα, ἐπίδειξη δυνάμεως

Στὴν ἐπίδειξη τῆς στρατιωτικῆς της δυνάμεως προέβη ἡ Ρωσία, κατὰ τὴν παρέλαση στὴν Ἐρυθρὰ πλατεία γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς νίκης ἐπὶ τοῦ φασισμοῦ∙ δέκα χιλιάδες στρατιῶτες, ὅλων τῶν σωμάτων καὶ ὑπερσύγχρονα ὅπλα, πυρηνικοὶ πύραυλοι 11000 χιλιομέτρων βεληνεκοῦς καὶ τετραπλῆς κεφαλῆς, Su35, ἅρματα armata, καὶ σχηματισμοὶ εἰδικῶν δυνάμεων, ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν, συμπλήρωναν τὴν εἰκόνα. Ὁ Βλαδίμηρος Ποῦτιν τὴν παρακολούθησε ἱκανοποιημένος∙ μετὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἐπέμβαση στὴν Συρία καὶ τὴν ἀλλαγὴ τῆς ἰσορροπίας στὴν Μέση Ἀνατολή, ἡ Μόσχα ἐπανέρχεται στὴν πρώτη θέση τῆς διεθνοῦς πολιτικῆς, δὲν εἶναι εὔκολο παραγνωρίσαι αὐτὴν πλέον, ὅταν διαθέτει καὶ τὸν ἄξονα μὲ τὴν Κίνα καὶ τὶς Ἰνδίες. Ἄλλωστε, οἱ πωλήσεις ὅπλων της ἔχουν ἐκτοξευθεῖ, διότι πολλοὶ τὰ ἀναζητοῦν γιὰ τὶς ἀνάγκες τους στοὺς τοπικοὺς πολέμους.