Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, ἀλλὰ σταθεροποιητικὲς στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,1374 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 124,0650 γιέν, ὅπως ὑποχώρησαν καὶ χρυσός, 1264,85, καὶ πετρέλαιο, 44,09. Στὴν Κίνα οἱ ἄμεσες ξένες ἐπενδύσεις αὐξήθηκαν τὸ πρῶτο τετράμηνο κατὰ 4,8%, στὰ 45,4 δις δολλάρια, ἐνῶ οἱ ρυθμοὶ ἀναπτύξεως τῆς οἰκονομίας προβλέπονται γιὰ φέτος στὰ 6,6% μέχρι 6,8%, χαμηλότερα ἀπ’ τὸ 7% πέρυσι∙ ἡ ἐπιβράδυνση ὀφείλεται στὴν στασιμότητα τῆς ἐσωτερικῆς καταναλώσεως καὶ στὴν ἀνακοπὴ τῶν ἐξαγωγῶν. Στὴν Βρεταννία ἡ τελευταία ἔρευνα τοῦ Ἐμπορικοῦ καὶ Βιομηχανικοῦ Ἐπιμελητηρίου καταγράφει τὴν προτίμηση τῆς παραμονῆς στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση τοῦ 54% τῶν ἐπιχειρήσσεων, ἔναντι 37% γιὰ ἔξοδο∙ ἀλλὰ τὸν προηγούμενο μῆνα τὰ ἀντίστοιχα ποσοστὰ ἦταν 60% καὶ 30%. Τὸ Σίτυ εἶναι ἰδιαίτερα ἀνήσυχο γιὰ τὰ στοιχεῖα, διότι πολλὰ μποροῦν νὰ συμβοῦν στὸν τελευταῖο μῆνα μέχρι τὶς 23 Ἰουνίου καὶ ἀνοίξουν οἱ κάλπες.