Ἀπόκρυφα τοῦ συμβιβασμοῦ

Τὰ ἀπόκρυφα τοῦ συμβιβασμοῦ γιὰ τὴν ἀξιολόγηση ἀποκαλύπτονται καὶ δὲν εἶναι καθόλου εὐχάριστα γιὰ τὴν κυβέρνηση, τὸ ἀντίθετο μάλιστα∙ ρύθμιση τοῦ χρέους δὲν ὑπάρχει, πέραν μιᾶς γενικολόγου ὑποσχέσεως γιὰ συζήτησή του μετὰ τὸ 2018, ἐνῶ ἐπιβεβαιώνονται οἱ πληροφορίες ὅτι ἡ κυβέρνηση δὲν ἐπικαλέσθηκε τὴν ἀπόφαση τοῦ Γιούρογκρουπ τοῦ Νοεμβρίου 2012, καὶ φυσικὰ τὴν ξέχασαν καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι, διότι συνεπαγόταν ὑποχρεώσεις ἐκ μέρους τους, ὅπως ἐπιμήκυνση τῶν ὁμολόγων, μείωση τῶν ἐπιτοκίων στὸ διπλάσιο τοῦ βασικοῦ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης, ἤτοι τὸ ἀνώτερο στὸ 0,5% καὶ ἐπιστροφὴ τῶν εἰσπράξεων τῶν κεντρικῶν τραπεζῶν τῆς Εὐρωζώνης, ἀπὸ τὰ ὁμόλογά μας, πρὸς τὴν Ἑλλάδα. Οἱ Κυριάκος Μητσοτάκης καὶ Εὐάγγελος Βενιζέλος ἐπισήμαναν τὴν μειοδοσία αὐτή, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση δὲν ἀπάντησε∙ οἱ βαθύτερες ἀτλαντικὲς διαδυνδέσεις της μετροῦν, ἐνῶ οἱ Γερμανοὶ τουλάχιστον γελοῦν καὶ ἑτοιμάζονται νὰ ἐκπληρώσουν τὶς ὑποχρεώσεις τους πρὸς τὴν καταπλέουσα ἑπόμενη κυβέρνηση.