Ἔμμεσοι φόροι καὶ κόφτης

Ἡ ψήφιση τοῦ ἑπόμενου νομοσχεδίου, μὲ τοὺς ἐμμέσους φόρους, 1,8 δις εὐρώ καὶ τὸν προληπτικὸ μηχανισμό, εἶναι τὸ μεγάλο πρόβλημα τοῦ Ναπολεοντίσκου∙ τοὺς ἔμμεσους φόρους θὰ τοὺς ὑποστεῖ ἀμέσως τὸ καταναλωτικὸ κενό, ὅπως καὶ τὴν φοροκαταιγίδα τοῦ προηγουμένου νομοσχεδίου, ἐνῶ ὁ κόφτης θὰ ἔρθει ἀργότερα, ὅταν παρουσιασθοῦν τὰ δημοσιονομικὰ ἐλλείμματα. Οἱ δέκα μέρες εἶναι κρίσιμες, διότι ξεφούσκωσε ἤδη τὸ θαῦμα τῆς θριαμβολογίας καὶ ἀρχίζουν οἱ διαμαρτυρίες∙ οἱ ὑπουργοὶ καὶ οἱ κυβερνητικοὶ βουλευτὲς δὲν τολμοῦν νὰ κυκλοφορήσουν στὸ δρόμο, ἐνῶ τὰ κάγκελα προστατεύουν τὸ Μέγαρο Μαξίμου χειρότερα κι ἀπ’ τὴν ἐποχὴ τῆς χούντας∙ ἡ στήριξη τῆς διαπλοκῆς δὲν ἀρκεῖ, διότι δὲν πείθει κανέναν, ἐνῶ ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης στὴν οἰκονομία εἶναι ἡ ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ἐπανεκκίνησή της. Ἀλλὰ ὁ πρωθυπουργὸς δὲν ἔχει παραμερίσει τοὺς κρατικοδίαιτης νοοτροπίας ὑπουργούς του κι οὔτε φαίνεται, ὅτι θὰ τὸ ἐπιχειρήσει ἀργότερα.