Διεθνῆ παιχνίδια Ἐρντογὰν

Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, μὲ τὴν ἐκπαραθύρωση τοῦ Ἀχμὲντ Νταβούρογλου, ἐπεκτείνει τὴν διεθνῆ δράση του, ἀψηφώντας τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερικὴ καὶ στηρίζοντας τὶς φιλικές του ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις∙ ὡς πρὸς τὴν βίζα ἔδωσε παράταση μέχρι τὸν Σεπτέμβριο γιὰ τὴν ἄρση της ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἐνῶ ἡ Ἀλ Νούρσα, παρακλάδι τῆς Ἀλ Κάιντα καὶ μὲ στενὲς σχέσεις μὲ τὶς τουρκικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες, ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ ἱδρύσει, μετὰ τὴν ἧττα τοῦ παλαιοῦ, τὸ δικό της χαλιφάτο στὴν Συρία. Ἡ ὀργάνωση διαθέτει βάσεις στὰ σύνορα μὲ τὴν Τουρκία, ἀλλὰ εἶναι συμπιεσμένη στὰ βουνὰ ἀπ’ τους ρωσικοὺς ἀεροπορικοὺς βομβαρδισμούς, τὴν προέλαση τοῦ συριακοῦ στρατοῦ καὶ τοὺς Κούρδους∙ ἡ ἀνακοίνωση θεωρεῖται ἁπλῆ ἐπίδειξη δυνάμεως, διότι οἱ τελευταῖες ἀνεξάρτητες ὀργανώσεις ὑπογράφουν συμφωνίες παραδόσεως τῶν ὅπλων στοὺς κυβερνητικούς. Ἄλλωστε δὲν ἔχουν ἀπομείνει πολλὲς ἑστίες ἀντιστάσεως ἀκόμη στὴν χώρα, μὲ τὸν Μπασὲρ Ἀσσὰντ ἀπόλυτο κυρίαρχο.