Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὲς πτωτικὲς τάσεις, μὲ σταθεροποιητικὲς στὴν Σαγκάη∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1400 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 123,9350 γιέν, ἐνῶ βελτιώθηκαν, χρυσός, 1271,80, καὶ πετρέλαιο, 45,84. Ἡ ἐπιφυλακτικότης ἐπανῆλθε στοὺς ἐπενδυτές, μετὰ τὶς ἐνδείξεις ὅτι ἐνισχύεται τὸ ρεῦμα ὑπὲρ τοῦ Brexit στὴν Βρεταννία, μετὰ μάλιστα καὶ τὶς γκάφες τοῦ Νταίηβιντ Κάμερον, γιὰ διαφθορὰ ξένων ἡγετῶν, ἐνῶ ἑτοιμάζεται νὰ ὀργανώσει διεθνῆ διάσκεψη κατὰ τῆς διαφθορᾶς∙ οἱ παρατηρητὲς φοβοῦνται ὅτι αὐτὰ θὰ ἔχουν ἐπιπτώσεις στὴν κοινὴ γνώμη, διότι ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει σηκώσει ὅλο τὸ βάρος τῆς προπαγάνδας ὑπὲρ τῆς παραμονῆς τῆς χώρας στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση. Ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία ἀνακοίνωσε αὔξηση τῆς παραγωγῆς πετρελαίου, παρὰ τὶς χαμηλὲς τιμές, ὡς ἀπάντηση στὴν προσφορὰ μαύρου χρυσοῦ ἀπ’ τὸ Ἰράν∙ ἡ Ριὰντ βλέπει μείωση τῶν πωλήσεών της σὲ Κίνα, Ἰνδίες καὶ Ἰαπωνία, καὶ ἐλπίζει στὴν ἀναπλήρωση τῆς διαφορᾶς μὲ χαμηλότερες τιμές.