Οἰκονομία, πλήρης ἀσφυξία

Σὲ κατάσταση πλήρους ἀσφυξίας ἔχει περιέλθει ἡ οἰκονομία, ἀναγνωρίζουν οἱ παράγοντες τῆς ἀγορᾶς καὶ τῶν Βρυξελλῶν, μὲ τὴν ἀξιολόγηση ΣΥΡΙΖΑ∙ κανεὶς δὲν προβλέπει ἀνάκαμψη, πέραν τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τῶν γρεναδιέρων του, ἐνῶ ἡ Ἐπιτροπὴ ἀνακοινώνοντας ὅτι ἡ περικοπὴ τῶν φόρων ἦταν ἐπιλογὴ τῆς κυβερνήσεως προδιαγράφει καὶ τὸ τέλος του. Ἄλλωστε δὲν ἔχει κθόλου ἐμπιστοσύνη στοὺς ὑπουργοὺς καὶ αὐτὸ μεταφέρεται καὶ στοὺς ἐπενδυτές, ὅπως ἐπεξηγεῖ ἡ ἀπόφασή της νὰ ἐκταμιεύεται ἡ χρηματοδότηση γιὰ τὰ ἔργα Γιοῦνκερ ἀπευθείας στοὺς ἐπιχειρηματίες∙ στὰ παρασκήνια κυκλοφοροῦν πληροφορίες ὅτι εἶναι ἐλάχιστος ὁ χρόνος τῆς παραμονῆς του στὴν ἐξουσία καὶ ὅτι, μὲ τὴν ἑπόμενη κυβέρνηση θὰ εἶναι διαφορετικὰ τὰ πράγματα, διότι θὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ ἐμπιστοσύνη στὴν οἰκονομία καὶ θὰ ἀρχίσει ἡ εἰσροὴ ἐπενδύσεων καὶ ἡ ἐπιστροφὴ στὴν ἀγορὰ τῶν ἑλληνικῶν ἀποταμιεύσεων ἀπ’ τὸ ἐξωτερικὸ καὶ τὰ μπαοῦλα. Τότε ἀρχίζει ἀμέσως ἡ ἄρση τῶν μέτρων.