Κίνδυνοι τήξεως παγετώνων

Οἱ κίνδυνοι ἀπ’ τὴν τήξη τῶν παγετώνων αὐξάνονται, ἐπειδὴ καθυστερεῖ ἡ ἐπικύρωση τῆς συμφωνίας τῶν Παρισίων γιὰ τὴν ἀνανέωση τοῦ Πρωτοκόλλου τοῦ Κυότο∙ τελευταία διεθνὴς ἔκθεση προβλέπει ὅτι μέχρι τὸ 2060 θὰ αὐξηθεῖ κατὰ ἕνα μέτρο περίπου ἡ στάθμη τῆς θαλάσσης καὶ θὰ κατακλυσθοῦν πολλὰ νησιὰ τοῦ Εἰρηνικοῦ ὠκεανοῦ, ἀλλὰ καὶ ὀκτὼ μεγαλουπόλεις, μεταξὺ τῶν ὁποίων Καλκούτα, Βομβάη, Ντάκα, Μαϊάμι καὶ Ντακάρ, ἐνῶ θὰ ὑποχρεωθοῦν νὰ μεταναστεύσουν ἕνα δις κόσμος, πέραν τῶν σημερινῶν μεταναστῶν. Ἤδη ὅμως ἡ Ἀντζελίνα Ζολί, τέως πρέσβυς τοῦ ΟΗΕ γιὰ τοὺς πρόσφυγες, δήλωσε ὅτι τὸ σύστημα ὑποδοχῆς τους ἔχει καταρρεύσει καὶ προβλέπει τεράστια αὔξηση τῆς μεταναστεύσεως∙ τὸ πρόβλημα καθίσταται ὀξύτερο γιὰ τὶς μεσογειακὲς χῶρες καὶ τὴν Ἑλλάδα, καθὼς ἀποτελοῦν πύλες εἰσόδου στὴν Εὐρώπη.