Ἀντιδράσεις στὴν φορολογία

Οἱ ἀντιδράσεις κατὰ τοῦ νομοσχεδίου προβλέπονται ἔντονες, καθὼς ἄρχισαν ἤδη οἱ προετοιμασίες γιὰ τὸ Σαββατοκύριακο, ἐνῶ φαίνεται ὅτι δὲν τὶς ἁπαλύνει ἡ ἐξαγγελία κυβερνητικοῦ ἔργου ἀπὸ Δευτέρας∙ στὴν Ἑλλάδα, ὅπως γράφει ὁ ξένος τύπος, φορολογεῖται ὅ,τι κινεῖται καὶ μόνο ὁ ἀέρας ἔμεινε δωρεὰν πλέον. Οἱ ὑποσχέσεις γιὰ ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, μὲ τὴν διοχέτευση στὴν ἀγορὰ τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων καὶ τὴν προσέλκυση ἐπενδύσεων δὲν πείθει κανέναν σχεδόν, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς δουλικότατης διαπλοκῆς∙ ἡ κυβέρνηση ἔχει δώσει ἐξετάσεις καὶ βαθμολογήθηκε ἀρνητικὰ στὰ οἰκονομικὰ τουλάχιστον, ἐνῶ ἡ ἀπόδοση τῶν ἐπενδύσεων ἀπαιτεῖ χρόνο, ἀλλὰ οἱ φόροι θὰ πληρωθοῦν ἀπ’ τὸν ἄλλο μῆνα, ὁπότε στὸ ἐνδιάμεσο τί θὰ τρώει ὁ λαός; σοσιαλισμὸ σὲ κονσέρβα; Οἱ παρατηρητὲς προβλέπουν ἐπιδείνωση τῆς ὑφέσεως, ἐνῶ στὰ τουριστικὰ μέρη βλέπουν ὅτι βρίσκονται μπροστὰ σὲ πλῆρες ἀδιέξοδο, διότι ἔχουν ἤδη κλείσει τὶς τιμές τους, χωρὶς τὶς φορολογίες.