Ἀντιδράσεις ἀπὸ βουλευτὲς

Ἡ ἐνημέρωση τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιὰ τὸ νέο νομοσχέδιο. ἔγινε μὲ τὴν παρουσία τοῦ πρωθυπουργοῦ, ἀλλὰ μόνο μὲ ὁμιλίες τῶν οἰκονομικῶν ὑπουργῶν, ἐνῶ οἱ ἀνησυχίες πολλαπλασιάζονται γιὰ τὴν ψηφοφορία τῆς Κυριακῆς∙ πολλοὶ βουλευτὲς διαμαρτυρήθηκαν ἔντονα γιὰ τὰ μέτρα καὶ τὴν ἀφαίμαξη τῶν Ἑλλήνων, ἐνῶ ἀρκετοὶ ἐπισήμαναν ὅτι συζητοῦν γιὰ ἀνύπαρκτο νομοσχέδιο, καθὼς δὲν εἶχε κατατεθεῖ ὅταν συζητοῦσαν. Πάντως στὴν κυβέρνηση αὐξάνονται οἱ ἀνησυχίες γιὰ τυχὸν διαρροές, διότι, στὴν ψηφοφορία γιὰ τὸ Ταμεῖο Ἀποκρατικοποιήσεων καὶ τὰ κόκκινα δάνεια, πιθανὸν νὰ ψηφίσει ὑπὲρ ἡ Νέα Δημοκρατία, ὁπότε παρέχεται κίνητρο στοὺς βουλευτὲς τῆς ὁμάδος τῶν 53 γιὰ καταψήφιση, ἐπειδὴ αὐτὴ τοὺς προσφέρεται ὡς δικαιολογία στοὺς ὀπαδούς τους∙ Οἱ ἀντιδράσεις τῶν συνδικάτων δὲν ἔχουν παρουσιασθεῖ ἀκόμη, ἀλλὰ ἀναμένονται ἀπὸ σήμερα, μετὰ τὴν κατάθεση τοῦ νομοσχεδίου∙ οἱ κρατικοδίαιτοι καὶ οἱ ἀριστεροὶ γνωρίζουν ὅτι χάνουν τὰ πάντα, χωρὶς ἄλλη διέξοδο πλέον.