Εἰδομένη, ναρκωτικά, πορνεία, δουλεμπόριο

Οἱ καταγγελίες γιὰ λειτουργία πορνείων στὴν Εἰδομένη, σὲ βαγόνι τοῦ ΟΣΕ, εὐρύτατη διακίνηση ναρκωτικῶν καὶ ἀνεξέλεγκτη δράση τῶν δουλεμπόρων, ἐπιβεβαιώνονται∙ οἱ ἀστυνομικὲς ἀρχὲς παρακολουθοῦν καὶ δὲν παρεμβαίνουν, παρὰ μόνο γιὰ νὰ προστατεύσουν τοὺς ἀλληλέγγυους ἀπ’ τὶς ἐπιθέσεις τῶν μεταναστῶν. Ἄλλωστε στοὺς καταυλισμοὺς ἐλάχιστοι ἐθελοντὲς παρουσιάζονται πλέον, καθὼς οἱ κάτοικοι τῶν γύρω χωριῶν ἔχουν πληρώσει ἀκριβὰ τὴν φιλοξενία τους, ἐνῶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἀστυνομικοὶ ζητοῦν τὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν μεταναστῶν καὶ τὴν κατάσταση στοὺς καταυλισμοὺς καὶ δὲν παίρνουν ἀπάντηση ἀπ’ τὴν κυβέρνηση∙ ἀντιθέτως φαίνεται ὅτι ἔχουν ἀφεθεῖ ἀνεξέλεγκτοι οἱ διακινητὲς στὴν Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ αὐξάνονται οἱ κίνδυνοι γιὰ τὴν διέλευση Ἰσλαμιστῶν τρομοκρατῶν. Τὰ αἰτήματα τῶν Εὐρωπαίων γιὰ τὶς σχέσεις τῶν κυβερνητικῶν στελεχῶν μὲ τρομοκράτες παραμένουν ἀναπάντητα.