Προκλήσεις τῶν τρομοκρατῶν

Οἱ τρομοκράτες ἔχουν πλήρως ἀποθρασυνθεῖ μὲ τὴν ἀριστερὴ κυβέρνηση καὶ ἀπειλοῦν τοὺς πάντες, ἀκόμη καὶ τὸ δικαστήριο∙ στὴν δίκη τῶν «Πυρήνων τῆς φωτιᾶς» καὶ τῆς ὑποθέσεως «Γοργοπόταμος», ὅταν ἡ πρόεδρος ζήτησε τὸν διορισμὸ ἄλλων δικηγόρων, λόγῳ τῆς ἀπεργίας τῶν συνηγόρων, οἱ κατηγορούμενοι ἐξαπέλυσαν ἐπίθεση ἐναντίον της, λέγοντας ὅτι, «θὰ σὲ χώσουμε κάτω ἀπ’ τὴν γῆ» καὶ τὶς ἔριχναν ἀντικείμενα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κρύβεται κάτω ἀπ’ τὸ ἕδρανό της. Διαθέτουν, ὅπως ἀποδεικνύεται, τὴν ἀνοχὴ τῆς κυβερνήσεως, χάρις στὶς διασυνδέσεις τους μὲ κορυφαίους παράγοντες της∙ ἄλλωστε ἡ κυβέρνηση δὲν ἔδωσε ἀκόμη τὰ στοιχεῖα στὸ Εὐρωπαϊκὸ Γραφεῖο Ἀσφαλείας γιὰ τὶς διασυνδέσεις αὐτές. Ἐνιαῖο εἶναι τὸ κύκλωμα μὲ τὴν ἰσλαμικὴ τρομοκρατία.