Ἔσοδα, ἀποκρατικοποιήσεις

Τὴν καθιέρωση τῆς αὐτονομίας τῆς Γενικῆς Γραμματείας Ἐσόδων καὶ τοῦ Ταμείου Ἀποκρατικοποιήσεων μὲ ὑπαγωγή της στὴν ἁρμόδια διεύθυνση τῆς Ἐπιτροπῆς καθιερώνει τὸ κατατεθὲν νομοσχέδιο∙ πρόκειται γιὰ τὸν χειρότερο περιορισμὸ τῆς οἰκονομικῆς μας δράσεως. Ἦταν ἀπαραίτητο, διότι διαφορετικὰ δὲν θὰ σταματοῦσε ἡ κατασπατάληση τοῦ δημοσίου χρήματος ἀπ’ τὴν συριζαίικη λοιμική. Οἱ ὑπουργοί του τρέχουν ἀσθαίμοντες γιὰ τὴν τακτοποίηση τῶν ἡμετέρων, διότι γνωρίζουν ὅτι δὲν θὰ ἔχουν τὶς δυνατότητες αὐτές, ἀφοῦ ὁ Γενικὸς Γραμματέας θὰ ἐπιλέγεται ἀπ’ τὴν Ἐπιτροπή, μετὰ ἀπὸ πρόταση τῆς κυβερνήσεως, καὶ θὰ λογοδοτεῖ ἀπευθείας στὶς Βρυξέλλες∙ εἶναι τὸ μόνο σωστὸ μέτρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ ἔχει ἄμεσο ἀντίκτυπο, διότι θὰ ὑπόκεται σὲ ἄλλους κανόνες τὸ δήμοσιο χρῆμα.