Εὐθεῖα συνθηκολόγηση στοὺς διαπλεκομένους

Σὲ εὐθεῖα συνθηκολόγηση μὲ τοὺς διαπλεκομένους προχώρησε ἡ κυβέρνηση, μὲ ἀντάλλαγμα τὴν στήριξή τους γιὰ ὅσο καιρὸ ἀντέξει∙ οἱ καταγγελίες τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἦταν πολλὲς καὶ ἔντονες, ἀλλὰ οἱ ὑπουργοὶ «ἀγρὸν ἠγόραζον»… Οἱ παραχωρήσεις πρὸς τοὺς καναλάρχες ἔρχονται συνέχεια ἐκείνων πρὸς τοὺς δανειστὲς καὶ συμπληρώνουν τὴν πολιτικὴ ὁλοκληρωτικῆς ἐξουσίας στὴν χώρα, μὲ τὴν προστασία τῶν ἡμετέρων καὶ τῶν παρακρατικῶν κυκλωμάτων∙ οἱ τροπολογίες εἶναι σαφέστατες, ἐνῶ δὲν δίδονται ἐξηγήσεις σὲ ποιὲς ἑταιρεῖες ἀναφέρονται καὶ σὲ ποιὰ πρόσωπα. Ἄλλωστε αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται ἐμμέσως πλὴν σαφῶς ἀπ’ τὴν συστηματικὴ λογοκρισία τῆς διαπλοκῆς στὶς καταλυτικὲς γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπήσεις, οὔτε λέξη ἀναφέρεται∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐτέθη στὸ ἀπυρόβλητο, διότι ἀναμένουν τὶς διευκολύνσεις καὶ τὴν ἀπαλλαγή τους ἀπ’ τὴν συνεχιζόμενη καταλήστευση τοῦ δημοσίου χρήματος.