Ψεύτης καὶ αὐτοαπατώμενος

Ὡς «ψεύτη καὶ αὐτοαπατώμενο πρωθυπουργό», ἀποκάλεσε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης τὸν Ναπολεοντίσκο, ὑπογραμμίζοντας ὅτι, «τὸ αἴτημα γιὰ ἐκλογὲς εἶναι πιὸ ἐπίκαιρο ἀπὸ ποτέ»∙ ἡ κυβέρνηση βρέθηκε κάτω ἀπ’ τὰ συντονισμένα πυρὰ ὁλοκλήρου τῆς ἀντιπολιτεύσεως καὶ δὲν μπόρεσε νὰ ἀπαντήσει, παρὰ μὲ δικαιολογίες γιὰ τὰ πεπραγμένα τῶν πρώτων μνημονίων, χωρὶς νὰ δώσει ἐξηγήσεις, γιατὶ καθυστέρησε τόσο πολὺ στὴν ἀξιολόγηση καὶ ἔκανε στὴν συνέχεια τὶς ἀδιανόητες παραχωρήσεις, μὲ κορυφαία τὸ Ὑπερταμεῖο καὶ τὴν ἐκποίηση τοῦ δημοσίου πλούτου μὲ μνημόνιο εἰς τὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα. Ἡ ψῆφος τῶν κυβερνητικῶν βουλευτῶν δόθηκε μὲ ὑποσχετική, ὅτι δὲν θὰ ξαναψηφίσουν ἄλλη φορὰ καὶ εἶναι στὸ μόνο ποὺ ἔχουν δίκαιο, διότι ἔχουν πάρει δρόμο καὶ οἱ περισσότεροι θὰ κρύβονται κι ἀπ’ τοὺς συγγενεῖς τους∙ ἡ ὕφεση διογκώνεται ἀφάνταστα μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν μέτρων, ὅπως πιστεύουν ὅλοι, πολὺ περισσότερο στὶς Βρυξέλλες, ἀλλὰ προβλέπεται ἀπελευθέρωση τῆς χώρας…