Παρέμβαση τρομοκρατικῶν

Ἡ ὑποχώρηση τοῦ Ναπολεοντίσκου σὲ κάθε ἀπαίτηση τῶν δανειστῶν -ἀκόμη καὶ σὲ ἐκεῖνες ποὺ εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι τίθενται γιὰ διαπραγματευτικοὺς λόγους, ὅπως ἡ ἔνταξη στὸ Ὑπερταμεῖο ὁλοκλήρου δημοσίου πλούτου- ἔχει προβληματίσει τοὺς Εὐρωπαίους∙ πέρυσι ἦταν ἀνυποχώρητος σὲ ὅλα καὶ φέτος παραδίδεται ἄνευ ὅρων καὶ χωρὶς οὔτε καὶ μία βολὴ γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων. Μία ἑρμηναία δίδουν οἱ ἔγκυροι ἀναλυτές, τὴν ἐμφάνιση τοῦ προσφυγικοῦ καὶ τοῦ τρομοκρατικοῦ μαζί∙ ἡ κυβέρνηση τὰ εὐνόησε ἀμφότερα, παρὰ τὶς εὐρωπαϊκὲς ἀντιρρήσεις καὶ ἀρνήθηκε προκλητικὰ κάθε συνεργασία μὲ τοὺς ἑταίρους, ὁπότε γέννησε πολλὲς ὑποψίες γιὰ τὸν ρόλο της, ὅπως καὶ ἐμπράκτως πολλῶν στελεχῶν της. Τρέμει γιὰ τὶς ἀποκαλύψεις καὶ τὰ δίδει προκαταβολικὰ ὅλα…