Ἔλεγχος τῆς δικαιοσύνης

Οἱ παρεμβάσεις τῆς κυβερνήσεως στὴν δικαιοσύνη δὲν ἔχουν τέλος∙ ἤδη ὁ ἀρμόδιος ὑπουργὸς διέταξε ἔρευνα κατὰ τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου, γιὰ καταγγελίες παρεμβάσεως στὴν ὑπόθεση Ἀνδρέα Βγενόπουλου, ἐνῶ ἐκκρεμοῦν οἱ μηνυτήριες ἀναφορὲς κατὰ τῆς Προέδρου τοῦ ἀνωτάτου δικαστηρίου∙ δὲν ἔχουν ξαναγίνει στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία τέτοιας μορφῆς ἔρευνες κατὰ τῶν ἀνωτάτων δικαστῶν καὶ ἡ εὐθύνη βαρύνει ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο τὴν κυβέρνηση. Σκοπός της εἶναι ὁ ἐκφοβισμὸς τῶν δικαστῶν, ὥστε νὰ μὴν ἐρευνοῦν τὶς καταγγελίες γιὰ τὶς παρανομίες καὶ ἀτασθαλίες ποὺ διαπράττονται∙ γνωρίζουν ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ πολλοὶ κορυφαῖοι ὑπουργοὶ δὲν θὰ ἀποφύγουν τὴν λογοδοσία, γιὰ τὴν ἐκποίηση τοῦ ἐθνικοῦ πλούτου, τὰ τροκμοκρατικά, ἄλλα καὶ προσπαθοῦν νὰ ἀμυνθοῦν.