ΗΠΑ, Ἰαπωνία, νομισματικὰ

Ἡ διατήρηση τοῦ γιὲν σὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα καὶ ἡ ἀποφυγὴ ἀνατιμήσεώς του ἔχει ἐνοχλήσει τὴν ἀμερικανικὴ κυβέρνηση, διότι τὴν θεωρεῖ ἐσκεμμένη μεθόδευση γιὰ τὴν ἀποτροπὴ αὐξήσεως τῶν εἰσαγωγῶν στὴν Ἰαπωνία∙ ὁ Τζὰκ Λιοῦ διαμαρτυρήθηκε στὸν Ἰάπωνα ὁμόλογό του, κατὰ τὴν προχθεσινὴ διάσκεψη τῶν ὑπουργῶν Οἰκονομικῶν τῶν Ἑπτὰ μεγάλων στὸ Σεντσάυ τῆς Βορείου Ἰαπωνίας, ἀλλὰ αὐτὸς ἀρνήθηκε, ὅτι ὑπάρχει κυβερνητικὴ παρέμβαση καὶ ἀπέδωσε τὶς διακυμάνσεις του στὶς πιέσεις τῆς ἀγορᾶς. Ἡ Οὐάσιγκτον ἀνησυχεῖ σοβαρὰ γιὰ τὶς ἐξαγωγές της, διότι στὰ περισσότερα ἀγαθὰ εἶναι ἀνταγωνιστικὴ ἡ Κίνα, ἐνῶ στὸ πετρέλαιο καὶ στὸ φυσικὸ ἀέριο, ποὺ οἱ ἐξαγωγές τους εἶχαν αὐξηθεῖ τὰ τελευταῖα χρόνια, ἔχουν σημειώσει ἀπότομη πτώση, μὲ τὴν κατάρρευση τῶν τιμῶν τους∙ οἱ δύο χῶρες εἶναι ἔντονα ἀνταγωνιστικὲς στὰ ἴδια σχεδὸν προϊόντα, διότι στὰ περισσότερα εὐρείας καταναλώσεως ἔχει κατακλύσει τὶς ἀγορὲς ἡ Κίνα. Ἑπομένως δὲν ἔμειναν πρὸς ἀξιοποίηση.