Αὐστρία ὁριακὴ πλειοψηφία

Οἱ προεδρικὲς ἐκλογὲς στὴν Αὐστρία δὲν ἀνέδειξαν νικητή, ἂν καὶ ὁ ἀκροδεξιὸς προηγεῖται στὴν καταμέτρηση, μὲ 51,9%, πρὸς 48,1% τοῦ οἰκολόγου, ἀλλὰ ἀπομένουν 900000 ἐπιστολικοὶ ψῆφοι, ἤτοι τὸ 14%, ποὺ κρίνει τὴν ἐκλογή∙ οἱ δημοσκόποι προβλέπουν ἀντιστροφὴ τοῦ νικητοῦ, διότι εἶναι μεγάλη ἡ πλειοψηφία τοῦ Ἀλεξάντερ βὰν ντὲρ Μπέλλεν, σὲ αὐτούς, ἔναντι τοῦ ἀντιπάλου του Νόρμπερτ Χόφερ. Ἡ Εὐρώπη παρακολουθεῖ μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ τὰ ἀποτελέσματα, διότι θὰ εἶναι ἡ πρώτη χώρα μὲ πρόεδρο ἐθνικιστικῶν ἀπόψεων μεταπολεμικά∙ ὅσο κι ἂν ὁ πρόεδρος δὲν ἔχει οὐσιαστικὲς ἁρμοδιότητες κατὰ τὸ αὐστριακὸ Σύνταγμα, διορίζει ὅμως τὸν καγκελάριο καὶ πολλὰ μπορεῖ νὰ συμβοῦν σὲ περίπτωση ἰσοδυναμίας τῶν πολιτικῶν κομμάτων καὶ ἀναδείξεως τοῦ ἀκροδεξιοῦ σὲ κρίσιμη θέση. Ἡ Αὐστρία εἶχε δεχθεῖ πέρυσι 90000 πρόσφυγες καὶ αὐτὸ προκάλεσε ἔντονες ἀντιδράσεις καὶ τὴν συνακόλουθη παραίτηση τοῦ καγκελαρίου της, ὁ ὁποῖος εἶχε ἐπιδείξει ἀνοχή ἀπέναντί τους.