Κωνσταντινούπολη, ἐλάχιστα ἀποτελέσματα

ἐλάχιστα, ἂν ὄχι μηδαμινά∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ διαβεβαίωσε γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως, ἀλλὰ δὲν ἀνέλαβε οἱαδήποτε δέσμευση γιὰ τὸ χρέος καὶ τὸ ὕψος τῆς δόσεως∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἦταν ἀρκετὰ σκληρὸς καὶ δὲν ἦταν καθόλου σαφὴς καὶ πολὺ ὀλιγώτερο δεσμευτικὸς ἀπέναντι στὶς τόσες ἐκκρεμότητες. Ἄλλωστε καὶ ἀπέναντι στὴν καγκελάριο δὲν ἦταν καθόλου συνεργάσιμος καὶ δὲν ἀνέλαβε δέσμευση ὅτι θὰ ἐφαρμόσει τὴν εὐρωπαϊκὴ συμφωνία∙ ἡ ἐνδοτικότης τοῦ Ναπολεοντίσκου ἀπέναντι στὴν Τουρκία στὴν Σμύρνη ἀποβαίνει εἰς βάρος μας, μὲ τὶς καθημερινὲς προκλήσεις στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν προβολὴ ἀδικαιολόγητων διεκδικήσεων στὴν Κύπρο γιὰ τὴν ΑΟΖ. Ἡ διεθνὴς ἀπομόνωση τῆς χώρας θεωρεῖται δεδομένη καὶ ὅλοι ἀντιμετωπίζουν μὲ ἄκρα δυσπιστία τὴν κυβέρνηση.