Οἱ συγκρούσεις ἐπιβιώσεως

Οἱ ἐσωτερικὲς συγκρούσεις ἄρχισαν στὸν ΣΥΡΙΖΑ, καθὼς ἀποδεικνύεται ὅτι ἡ παραίτηση τῆς Βασιλικῆς Κατριβάνου ἦταν ἡ προειδοποιητικὴ βολὴ γιὰ τὴν ἀποκαθήλωση τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἐνῶ ἡ κατακραυγὴ τοῦ κόσμου γιὰ τὴν φοροκαταιγίδα κορυφώνεται∙ εὐρωβουλευτὲς καὶ στελέχη χαρακτηρίζουν τὸ νομοσχέδιο ντροπὴ γιὰ τὴν παράταξή τους καὶ ἀντιστυνταγματικὲς τὶς περισσότερες διατάξεις του, ἐνῶ ἀναλαμβάνουν ἐκστρατεία γιὰ ἀνατροπὴ τῆς κυβερνήσεως. Ἤδη ἔγιναν οἱ πρῶτες κινήσεις, μὲ τὴν ἐξαγγελία ἀπεργιῶν στὸν ΟΛΠ καὶ στὸν ΟΛΘ, γιὰ ματαίωση τῆς πωλήσεώς των, ἀλλὰ καὶ ἐξαγγέλλουν κινητοποιήσεις καὶ γιὰ τὶς ἄλλες ἀποκρατικοποιήσεις∙ διαθέτουν ἕνα ὅπλο, τὸν ἔλεγχο τῶν συνδικάτων, ἢ ὅ,τι κι ἂν ἔχει ἀπομείνει ἀπὸ αὐτά, ἀλλὰ καὶ τὴν κομματικὴ στελέχωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ὅλοι τους γνωρίζουν ἄριστα, ὅτι χωρὶς τὸ κράτος δὲν ἔχουν καμμία ὑπόσταση, ἐνῶ κυκλοφοροῦν πληροφορίες μεταξύ τους ὅτι, μαζὶ μὲ τὴν ἐκκένωση τῆς Εἰδομένης, παραδίδει καὶ τὰ σχετικὰ μὲ τὴν τρομοκρατία.