Τραυματισμένος βαρύτατα

Ὡς περίπατο προετοίμαζε τὴν προχθεσινὴ ψηφοφορία στὴν Βουλὴ ὁ Ναπολεοντίσκος, γιὰ τὴν φοροκαταιγίδα, τὸν κόφτη καὶ τὸ Ὑπερταμεῖο, ἀλλὰ βγῆκε βαρύτατα τραυματισμένος∙ δύο βουλευτές του ψήφισαν στὴν δεύτερη ἀνάγνωση καὶ ἀφοῦ ἀσκήθηκαν ἀφόρητες πιέσεις στοὺς διαδρόμους, ἐνῶ ἡ μία καταψήφισε τὸν κόφτη καὶ τὸ Ὑπερταμεῖο καὶ παραιτήθηκε στὴν συνέχεια. Τὸ πλῆγμα εἶναι πολὺ σοβαρό, διότι στὴν ἑπόμενη στροφή, ποὺ δὲν θὰ ἀργήσει πολὺ μάλιστα, ἡ διαρροὴ εἶναι δεδομένη∙ στὰ ὁλοκληρωτικὰ καθεστῶτα, μὴν παρουσιασθεῖ ἡ οἱαδήποτε ρωγμή, διότι ἀμέσως γίνεται χάσμα καὶ τρέχουν ὅλοι νὰ διασωθοῦν. Ἄλλωστε, δὲν ἔχουν καμμία σχεδὸν ἐπαφὴ ὁ ἴδιος καὶ οἱ ὑπουργοί του μὲ τὰ διαδραματιζόμενα στὴν Ἑλλάδα, δὲν πατοῦν χῶμα ἑλληνικὸ ἀπὸ καιρό.