Κύπρος, ὀκτωκομματικὴ Βουλὴ

Σὲ ὀκτωκομματικὴ Βουλὴ ὁδήγησαν οἱ βουλευτικὲς ἐκλογὲς στὴν Κύπρο, μὲ μειωμένο τὸ ΔΗΣΥ τοῦ σημερινοῦ προέδρου καὶ ἡττημένο τὸ ΑΚΕΛ, ἐνῶ καταλαμβάνουν τρεῖς ἕδρες τὸ νέο κόμμα «Ἀλληλεγγύη» καὶ δύο τὸ ἀκροδεξιὸ «Ἐθνικὸ Λαϊκὸ Μέτωπο»∙ τὸ ΔΗΣΥ καταλαμβάνει 18 ἕδρες καὶ τὸ ΑΚΕΛ 16, χάνοντας τὸ καθένα ἀπὸ τρεῖς, καί, 9, ΔΗΚΟ, 3, ΕΔΕΚ καὶ «Συμμαχία» καὶ 2, «Οἰκολόγοι». Οἱ διαβουλεύσεις γιὰ τὴν ἐκλογὴ τοῦ προέδρου τοῦ σώματος ἔχουν ἀρχίσει, ἂν καὶ προβλέπονται δύσκολες, διότι εἶναι μεγάλες οἱ διαφορὲς μεταξὺ τῶν κομμάτων, ἀλλὰ καὶ εἶναι ὑποχρεωτικὴ ἡ συνεννόηση γιὰ τὴν ὁμαλὴ λειτουργία τοῦ πολιτεύματος∙ σὲ περίπτωση ἀδιεξόδου, τότε ἐπαναλαμβάνονται οἱ ἐκλογές. Ἡ ἀποχή, 33%, μέτρησε περισσότερο κατὰ τῶν δύο μεγάλων κομμάτων καὶ κυρίως κατὰ τοῦ ΑΚΕΛ∙ ἡ μικρὴ μείωση τοῦ ΔΗΣΥ θεωρεῖται ἀναγνώριση τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς, γιὰ ἔξοδο τῆς μεγαλονήσου ἀπ’ τὴν κρίση καὶ τὸ ὀδυνηρὸ μνημόνιο.