Φαλοῦτζα, Ταρτοὺς Συρίας

Οἱ ἰρακινὲς δυνάμεις ἐξαπέλυσαν ἐπίθεση γιὰ κατάληψη τῆς Φαλοῦτζας στὰ δυτικὰ τῆς Βαγδάτης καὶ ἰσχυρὸ ὀχυρὸ τῶν Σουνιτῶν καὶ τοῦ χαλιφάτου, ἐνῶ στὴν Ταρτοὺς βομβιστικὴ ἐπίθεση προκάλεσε 78 νεκρούς∙ ὁ πόλεμος κατὰ τοῦ χαλιφάτου κλιμακώνεται, μὲ τὴν Βαγδάτη σὲ ἐπίθεση καὶ τὴν Δαμασκὸ σὲ ἄμυνα κατὰ τοῦ ἀντάρτικου πόλεων τῶν Τζιχαντιστῶν. Ἡ Ἀμερικὴ καὶ ἡ Ρωσία ἐπέβαλαν τὴν ἐκεχειρία στὴν χώρα, ἀλλὰ ἡ Τουρκία καὶ ἡ Σαουδικὴ Ἀραβία συνεχίζουν τὴν χρηματοδότηση καὶ τὸν ἐξοπλισμὸ τῶν ὀργανώσεών τους στὸ Ἀλέπι, κοντὰ στὰ συροτουρκικὰ σύνορα∙ ὁ θρησκευτικὸς πόλεμος Σουνιτῶν καὶ Σιιτῶν ἀποκορυφώνεται, μὲ ἔπαθλο τὸν ἔλεγχο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ ἱστορικὲς ρίζες χιλίων πεντακοσίων ἐτῶν. Οἱ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ ἔχουν στερήσει τοὺς Τζιχαντιστὲς ἀπ’ τὴν δυνατότητα ἀνοικτῶν ἐπιχειρήσεων καὶ περιορίζονται μόνο στὶς βομβιστικὲς ἐπιθέσεις ἐναντίον ἀμάχων∙ ὁ πόλεμος ἔχει πάρει ἄλλη μορφὴ πιὰ καὶ οἱ προεκτάσεις του εἶναι ἄγνωστες πλέον.