Θάνατος τοῦ Ἀχτὰρ Μανσοὺρ

Οἱ Ἀμερικανοὶ ἐπέτυχαν τὸν φόνο τοῦ Ἀχτὰρ Μανσοὺρ στὸ βόρειο Πακιστὰν καὶ στὰ σύνορα μὲ τὸ Ἀφγανιστάν∙ ὁ μουλᾶς ἐθεωρεῖτο ἀπ’ τοὺς ἡγέτες τῆς Ἀλ Κάιντα καὶ στρατιωτικὸς ἀρχηγός της στὶς νότιες ἐπαρχίες τῆς χώρας του. Ὁ φόνος ἔγινε ἀπὸ βομβαρδισμὸ μὲ μὴ ἐπηνδρωμένο ἀεροσκάφος, ἀφοῦ εἶχαν ἐντοπίσει μὲ τὶς μυστικές τους ὑπηρεσίες τὸ κρηησφύγετο τῶν Ταλιμπάν∙ τὸ Πακιστὰν διαμαρτυρήθηκε γιὰ τὴν παραβίαση τοῦ ἐναερίου χώρου του ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς, ἀλλὰ μᾶλλον αὐτὲς ἔγιναν γιὰ τὴν τιμὴ τῶν ὅπλων. Οἱ Ταλιμπάν, μὲ ἀνακοίνωσή τους, ἐπιβεβαίωσαν τὴν πληροφορία καὶ συμπλήρωσαν ὅτι θὰ ἐκδικηθοῦν τὸν φόνο∙ ὁπωσδήποτε ἀποτελεῖ σημαντικὴ ἀπώλεια γιὰ τὸ θρησκευτικὸ κίνημα, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει καὶ ὅτι ἔρχεται ἡ ἀποδυνάμωσή του σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα.