Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις παγκοσμίως, ἀλλὰ μὲ διαστακτικότητα τῶν ἐπενδυτῶν∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1210 δολλάρια καὶ 122,6850 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1250,40, καὶ τὸ πετρέλαιο, 48,17. Στὸ Ἀνόι ὁ Μπάρακ Ὀμπάμα ἀνακοίνωσε τὴν ἄρση τοῦ ἐμπάργκο ὅπλων, μετὰ ἀπὸ σαράντα χρόνια, ἀλλὰ καὶ ἐξασφάλισε παραγγελία 100 Boeing, ἀξίας ἕνδεκα δις δολλαρίων∙ στὶς πολυεθνικές, ἡ Bayer ὑπέβαλε πρόταση γιὰ ἐξαγορὰ τῆς Monsanto, ἔναντι 55 δις εὐρώ, ἀλλὰ ἀναμένουν τὴν ἔγκριση τῶν διοικητικῶν συμβουλίων∙ ἐὰν γίνει τότε ἡ νέα ἑταιρεία γίνεται ἡ πρώτη διεθνῶς στὴν ἀγορὰ γεωργικῶν σπόρων. Ὁ φόβος τοῦ Brexit δὲν ἔχει ἐκλείψει ἀκόμη ἀπ’ τὴν ἀγορὰ καὶ τοὺς πολιτικοὺς κύκλους, παρὰ τὶς παρεμβάσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ προέδρου∙ οἱ ὑποστηρικτὲς τῆς ἐξόδου τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ἀπευθύνονται στὸ θυμικὸ τῶν συμπολιτῶν τους, ὅπως ὁ τέως δήμαρχος τοῦ Λονδίνου, μὲ μεγάλη ἀπήχηση στὸν κόσμο.