Συμφωνία μὲ ἀσφυκτικὰ δεσμὰ

Ἡ συμφωνία στὸ Γιούρογκρουπ ἐπῆλθε, γιὰ ἔγκριση 10,3 δις εὐρώ, σταδιακὰ μέχρι τὸν Νοέμβριο, καὶ μεταφορὰ κάποιων μεσοπροσθέσμων χρεῶν∙ ἐπελέγη ἡ μέση ὁδός, ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ ἱκανοποιήσει καὶ σειρὰ ὁλόκληρη προαπαιτουμένων, πρὶν τὴν ἐκταμίευση. Τὸ ἑλληνικὸ πρόβλημα παρακάμπτεται ἀπ’ τοὺς Εὐρωπαίους, ἀλλὰ μεταφέρεται στὸν Ναπολεοντίσκο, γιὰ τὸ ἂν θὰ ἐλέγξει τὶς ἐκρήξεις στὴν κυβέρνησή του καὶ τὴν κατακραυγὴ τοῦ κόσμου∙ ὁ τρόπος ἐκταμιεύσεως δὲν διευκολύνει μᾶλλον τὴν ἀνακούφιση τῆς ἀγορᾶς ἀπὸ πλευρᾶς ρευστότητος, πολὺ περισσότερο μὲ τὸν ἰδιοτελῆ συριζαϊκὸ τρόπο, ἐνῶ τὸ προσφυγικὸ καὶ τὸ τρομοκρατικὸ ἀνάγονται στὰ κύρια θέματα τῶν σχέσεών μας μὲ τοὺς Εὐρωπαίους. Δὲν μποροῦμε νὰ κρυβόμαστε ἄλλο ἀπέναντί τους, διότι Βερολίνο καὶ Βρυξέλλες ἐπιθυμοῦν τὴν στενὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ συνεργασία τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν γιὰ τὴν ἀντιμετώπισή τους∙ γνωρίζουν ἄριστα ὅτι δὲν πρέπει νὰ ξαναζήσουν τὴν ἀγωνία τῆς ἀκροδεξιᾶς ἀνόδου, ὅπως στὴν Αὐστρία.