Ἔφηβος, Ἐμμανουὴλ Καραλῆς

Ὁ ἔφηβος Ἐμμανουὴλ Καραλῆς πέτυχε παγκόσμιο ρεκὸρ στὸ ἅλμα ἐπὶ κοντῷ, μὲ 5,55 μέτρα, στὴν Ὀστράβα τῆς Σλοβακίας∙ ὁ δεκαπενταετὴς ἀθλητής μας τίμησε μὲ τὸ παραπάνω τὰ ἐθνικά μας χρώματα καὶ μᾶς ἔκανε νὰ νιώσουμε ὑπερήφανοι. Οἱ προοπτικές του εἶναι λαμπρές, ὅταν ἔχει ἐξασφαλίσει τὴν κανονική του προπόνηση καὶ τὴν ἀγωγή του, ὅπως συμβαίνει μὲ ὅλους τοὺς ἀθλητές∙ μετὰ τὶς διακρίσεις στὴν κολύμβηση πρὶν ἀπὸ λίγες μέρες μᾶς προσέφερε ὡς δῶρο ὁ νεαρὸς τὶς δάφνες του. Εὐπρόσδεκτες εἶναι καὶ μάλιστα τὸν εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους καρδίας∙ ἡ νεολαία μας ἀποδεικνύει ὅτι ξέρει νὰ ἀγωνίζεται καὶ νὰ διεκδικεῖ καὶ πάντα ἔχει, ἀργὰ ἢ γρήγορα, ἀποτέλεσμα ἡ προσπάθειά της αὐτή.