Τσίπρας, πολιτικὸς θάνατος

Στὸν βέβαιο πολιτικὸ θάνατο τοῦ Ναπολεοντίσκου ὁδηγεῖ ἡ ἀξιολόγηση, μὲ τὸ συμπληρωματικὸ μνημόνιο, ἐκπλήρωση προαπαιτουμένων καὶ αὐστηρότατο ἔλεγχο γιὰ ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεων πρὶν ἀπ’ τὶς ἐκταμιεύσεις∙ ἄλλωστε ἡ πρώτη δόση θὰ δοθεῖ τέλη Ἰουνίου, μὲ τὴν βεβαίωση ὅτι τὰ χρήματα δίδονται στὴν ἐξόφληση τῶν ὁμολόγων καὶ μέρους τῶν χρεῶν πρὸς τοὺς ἰδιῶτες. Ὁ πρωθυπουργὸς κατάλαβε τὴν συμφορά του καὶ ἀπέφυγε τοὺς πανηγυσμούς, ἐνῶ ἡ ἀγορὰ παραμένει παγωμένη, διότι ναὶ μὲν ἀπεφεύχθη ἡ ἐπανάληψη τῆς περυσινῆς κρίσεως, ἀλλὰ δὲν προσφέρθηκε ἔστω καὶ ἡ παραμικρὴ ἐλπίδα γιὰ τὴν ἀνάκαμψη τῆς οἰκονομίας, ἐνῶ κλιμακώνονται οἱ προπηλακισμοὶ κατὰ ὑπουργῶν, ἀκόμη καὶ σὲ κομματικὲς συσκέψεις∙ μάλιστα τὸ Μαξίμου ἔδωσε ἐντολὴ νὰ ἀποφεύγονται οἱ συσκέψεις καὶ νὰ περιορίζονται στὶς ἄκρως ἀπαραίτητες στὰ ὑπουργεῖα. Ὁ μεγάλος φόβος εἶναι ἡ ψήφιση τῶν συμπληρωματικῶν προαπαιτουμένων στὴν Βουλή∙ πέραν τοῦ ἀκροδεξιοῦ συνεταίρου δὲν πείθονται εὔκολα πολλοὶ βουλευτές.