Ἄνευ ὅρων συνθηκολόγηση

Γιὰ ἄνευ ὅρων συνθηκολόγηση, χωρὶς τὸ παράμικρο ὄφελος, κατηγορεῖ ἡ Νέα Δημοκρατία τὴν κυβέρνηση, γιὰ τὴν συμφωνία τοῦ Γιούρογκρουπ, ἐνῶ οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι παρακολουθοῦν ἐνεοὶ τὶς ἐξελίξεις∙ ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευση αἰσθάνεται δικαιωμένη, διότι ἀποδέχεται ἡ κυβέρνηση τὴν συμπόρευση μὲ τὴν Εὐρωζώνη, ἀλλά, ἀφοῦ ὑποστήκαμε τὴν ὕφεση καὶ εἴχαμε ταυτοχρόνως οἰκονομικὴ ζημία, χωρὶς προοπτικὴ ἀναπτύξεως, τουλάχιστον 45 δις εὐρὼ στὸ ΑΕΠ καὶ 85 στὸ χρέος. Οἱ ἐπιπτώσεις στὸ εἰσόδημα τῶν νοικοκυριῶν καὶ στὶς ἐπιχειρήσεις ἔρχονται αὐτὲς τὶς μέρες, μὲ τὶς περικοπὲς σὲ μισθοὺς καὶ συντάξεις καὶ τὶς αὐξήσεις σὲ ὅλα σχεδὸν τὰ ἀγαθά∙ ὑπουργοὶ καὶ κυβερνητικοὶ βουλευτὲς ἀντιμετωπίζουν προβλήματα καὶ στὸ οἰκογενειακό τους περιβάλλον, ἐνῶ τὴν χειμαρρώδη διαρροὴ ἀπ’ τὸν ΣΥΡΙΖΑ δὲν τὴν σκεπάζει ἡ λογοκρισία τῆς διαπλοκῆς. Ἀντιθέτως ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης συναντᾶται μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ τὴν Δευτέρα∙ ἀναγνωρίζει ἔτσι τὴν ἀνοδικὴ πολιτική του ἀπήχηση στὸ ἐσωτερικό.