Ἀπαρχὴ κινήσεων ἐπιβιώσεως

Ὡς κινήσεων προσωπικῆς ἐπιβιώσεως θεωροῦνται οἱ διαφοφροποιήσεις Νίκου Βούτση καὶ Πάνου Καμμένου ἀπέναντι στὰ πολυνομοσχέδια, ἀλλὰ καὶ ὡς προειδοποίηση ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ξαναψηφίσουν∙ αὐτὰ ὅμως ἔρχονται, σύμφωνα μὲ τὴν ἀξιολόγηση, διότι διαφορετικὰ δὲν ἐκταμιεύεται ἡ δόση. Οἱ διεργασίες στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κορυφώνονται καὶ ὅλοι ἀναζητοῦν τρόπους διεξόδου, διότι εἶναι πεπεισμένοι ὅτι ὁ βίος τῆς κυβερνήσεως εἶναι ἐλάχιστος∙ ἕνα πρᾶγμα μόνο συζητοῦν στὶς μυστικὲς συναντήσεις τους ὑπουργοὶ καὶ βουλευτές, τὸ πῶς θὰ ἀντιδράσουν τὴν ὥρα τῆς καταρρεύσεως, ὅταν καὶ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ἀμφιβάλλει γιὰ τὴν οἰκονομία. Αὐτὸ συμβαίνει στὰ ὁλοκληρωτικῆς νοοτροπίας καθεστῶτα, καὶ τώρα παραδέχονται ὅλοι τους ὅτι, ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ἡ συντροφιά του ἔχουν ἐπιβάλει τὸν ἀπόλυτο αὐταρχισμὸ στὴν κυβέρνηση καὶ στὸ κόμμα. Περισσότερο ἀνησυχοῦν ὅσοι ἔχουν ἀνάμιξη μὲ τὰ παρακρατικὰ κυκλώματα, διότι βλέπουν ὅτι εἶναι οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ θυσιασθοῦν, ὅπως ἔδειξε ἡ Εἰδομένη.