Μέρκελ, συνάντηση Μητσοτάκη

Συνάντηση μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη ἔχει κανονίσει τὴν Δευτέρα ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ, ὡς χειρονομία ἀναγνωρίσεως νέας πολιτικῆς δυναμικῆς στὴν Ἑλλάδα∙ ἡ καγκελάριος, διαπιστώνει ὁ ἔγκυρος διεθνὴς τύπος, ἐπέτυχε μὲ ἀριστοτεχνικὸ τρόπο τὴν πολιτικὴ ἀπαξίωση τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀπὸ φανατικὸ ἀντιευρωπαϊστὴ σὲ δουλικώτατο ὑπηρέτη τῶν δανειστῶν. Ἐπέτυχε ἐπίσης τὴν πλήρη ἀπαξίωση τῆς ἀριστερᾶς στὴν Εὐρώπη γιὰ τὸ προβλεπτὸ μέλλον, τὴν ἀδιαμφισβήτητη καθιέρωση τῆς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας στὴν Εὐρωζώνη, καὶ τὸν συντονισμὸ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατίας∙ στὸ τελευταῖο δὲν ἔχει ὁλοκληρώσει τὸ ἔργο της, ἀλλὰ ξεδόντιασε τοὺς Συριζαίους, ἂν καὶ ἀπομένουν πολλά. Ἐπιβεβαιώνει ἔτσι τώρα ὅτι ἡ πολιτικὴ δυναμικὴ ἄλλαξε στὴν χώρα μας, μὲ τὴν ἀνάδυση τοῦ προέδρου τῆς Νέας Δημοκρατίας.