Προεκλογικὴ παραχολογία

Σὲ προεκλογικὴ παροχολογία ἐπιδίδεται ἀσυστόλως ἡ κυβέρνηση, παραβιάζοντας κάθε ἔννοια δικαίου καὶ νομιμότητος∙ ὁ ὑπερβούβαλος ὑπουργὸς Παιδείας ἀνακοίνωσε ὅτι, οἱ 2500 παρανόμως διορισθέτες ὑπάλληλοι μὲ πλαστὰ πτυχία, δὲν ἀπολυύονται, ἀλλὰ μὲ τροπολογία θὰ τοὺς δοθεῖ ἡ εὐκαιρία νὰ δώσουν ἐξετάσεις κι ἂν περάσουν θὰ μείνουν στὶς θέσεις τους. Δηλαδή, κάποιος παρανομεῖ δὲν τιμωρεῖται, παρὰ ὑφίσταται τὴν «ταλαιπωρία» τῶν ἐξετάσεων γιὰ νὰ συνεχίσει ἀπολαμβάνειν τὴν ζωή του∙ ἕνα δὲν μᾶς λέει, ὅτι στὴν τροπολογία θὰ προβλέπεται καὶ ἡ διάθεση τῶν θεμάτων, ὥστε νὰ μὴν κουρασθοῦν καὶ διαβάσουν οἱ ἄνθρωποι, γιατὶ τότε μπορεῖ νὰ θυμώσουν καὶ νὰ μὴν ψηφίσουν στὶς ἐκλογές. Αὐτὸ σκέπτεται, ἔρχονται λίαν συντόμως ἐκλογές, καὶ ψήφους μαζεύει.