Σταθεροποιητικὲς τάσεις

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις παγκοσμίως∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,1136 δολλάρια καὶ 123,8250 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1221,25, καὶ τὸ πετρέλαιο, 49,23. Ὁ φόβος γιὰ τὴν ἔξοδο τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση διαχέεται στοὺς ἐπενδυτικοὺς κύκλους, μαζὶ μὲ τὴν ἔνταση στὴν ἀναμέτρηση στὸ ἐσωτερικό∙ ἡ κυβέρνηση ἐπιστρατεύει κορυφαίους παράγοντες, πρώην πρόεδρο τοῦ Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ἐμπορίου, μετὰ τὴν Κριστὶν Λαγκὰρντ καὶ τὸν Τζὰκ Λιοῦ. Ἡ ἔνταση στὴν Νότιο Σινικὴ θάλασσα παραμένει, καθὼς τὸ Πεκῖνο προγραμματίζει τὴν μετακίνηση πυρηνικῶν ὑποβρυχίων στὴν βάση του, ἐνῶ ὀργανώνονται καὶ οἱ πρῶτες ἐπισκέψεις τουριστῶν ἀπ’ τὴν ἠπειρωτικὴ χώρα∙ οἱ Κινέζοι δὲν δείχνουν διάθεση ὑποχωρήσεως στὴν περιοχή, ἐνῶ παρουσίασαν καὶ χάρτες τοῦ 1899 ποὺ δείχνουν ὅτι τὰ νησιὰ δὲν ἀνῆκαν στὶς Φιλιππίνες, ὅταν αὐτὲς παραχωρήθηκαν στὴν Ἀμερικὴ ὡς ἀποικία τους, μετὰ τὸν νικηφόρο ἱσπανοαμερικανικὸ πόλεμο. Ἡ Οὐάσιγκτον ἐγκαταστάθηκε ἔκτοτε στὴν Ἀσία.