Ἰράκ, κατάληψη Φαλλοῦτζας

Τὴν εἴσοδό τους στὴν Φαλλοῦτζα ἀνακοίνωσαν οἱ ἐπίλεκτες ἰρακινὲς δυνάμεις, ἐνῶ οἱ Κοῦρδοι καὶ οἱ Σύροι πλησιάζουν στὴν Ράκκα∙ τὸ χαλιφάτο ἀπειλεῖται μὲ τὴν ἀπώλεια τῶν ἰσχυρῶν ὀχυρῶν του, διότι καὶ ἡ Μοσούλη βρίσκεται σχεδὸν ὑπὸ πολιορκία∙ ἀντιθέτως ὁ Ταχὶπ Ἐρντογάν, κατὰ τὴν ἐθνικιστικὴ τελετὴ μπροστὰ στὴν Ἁγία Σοφία, γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ στὸ πλῆθος νὰ κραυγάζει ὑπὲρ τοῦ προεδρικοῦ Συντάγματος καὶ τῆς μεγάλης Τουρκίας, κατήγγειλε τὴν Ρωσία ὅτι ἐνισχύει τὶς κουρδικὲς δυνάμεις, μὲ ὅπλα καὶ πολεμοφόδια, ἐνῶ ἄφησε αἰχμὲς καὶ κατὰ τῆς Ἀμερικῆς γιὰ τὴν βοήθειά τους στοὺς Κούρδους τῆς Συρίας. Ἡ ἰσορροπία στὴν περιοχὴ ἔχει ἀλλάξει ἄρδην καὶ οἱ Τζιχαντιστὲς βρίσκονται σὲ συνεχῆ ὑποχώρηση, ἐνῶ στὴν Μέκκα συνεχίζονται οἱ διαφωνίες Σαουδαράβων καὶ Ἰρανῶν γιὰ τοὺς ἱεροὺς τόπους τοῦ Ἰσλάμ∙ οἱ Σουνίτες βλέπουν ὅτι δὲν εἶναι πλέον οἱ ἐκλεκτοὶ τῶν μεγάλων δυνάμεων.