Γάλλος πρωθυπουργός, μὲ αὐστηρὴ κριτικὴ

Τὴν ἄμεση καὶ πλήρη προσαρμογή μας στὶς ὑποχρεώσεις τοῦ μνημονίου, ἀλλὰ καὶ τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς συνοχῆς σὲ θέματα ἀσφαλείας, θὰ ζητήσει ὁ Γάλλος πρωθπουργὸς ἀπ’ τὸν Ναπολεοντίσκο∙ ὁ Μανουὲλ Βὰλλς ἔρχεται στὴν Ἀθήνα, ἐνῶ στὴν χώρα του κλιμακώνονται οἱ ἀπεργίες καὶ οἱ πλημμύρες κατακλύζουν πολλὲς περιοχές, ἀλλὰ καὶ προετοιμάζεται γιὰ τὸ εὐρωπαϊκὸ πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Οἱ πληροφορίες γιὰ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις συγκλίνουν ἀπὸ πολλὲς ὑπηρεσίες, διότι οἱ Τζιχαντιστὲς μπορεῖ νὰ χρησιμοποιήσουν τοὺς ἀγῶνες γιὰ ἐπιθέσεις∙ ὁ Γάλλος πρωθυπουργὸς γνωρίζει ἄριστα τοὺς κινδύνους καὶ ὅτι οἱ περισσότεροι Ἰσλαμιστὲς χρησιμοποιοῦν τὴν Ἑλλάδα ὡς πύλη εἰσόδου, ἐνῶ ἔχει πολλὰ παράπονα γιὰ τὴν ἔλλειψη συνεργασίας ἐκ μέρους τῶν μυστικῶν μας ὑπηρεσιῶν. Κάτι σοβαρὸ ἔχει στὰ χέρια του κι ἔρχεται τόσο βιαστικά…