Δικολαβικὲς διευκολύνσεις

Σὲ δικολαβικὲς διευκολύνσεις πρὸς τὸ περιβάλλον του καταφεύγει ὁ Ναπολεοντίσκος, μὲ τὶς παράκτιες, καθὼς μὲ τὴν ἀντισυνταγματικὴ καὶ ἀνεφάρμοστη νέα τροπολογία τοὺς παρέχει τὴν ἄνεση τῆς ἀπαλλαγῆς∙ ἡ Νέα Δημοκρατία κατήγγειλε στὴν Βουλὴ τὴν προκλητικὴ μεθόδευση καὶ ἀποχώρησε, ἐνῶ ὁ πρωθυπουργὸς χρησιμοποίησε τὴν εὐκαιρία νὰ τὴν καταγγείλει γιὰ φυγομαχία, ἀλλὰ ἀπάντησαν σκληρὰ οἱ ἄλλοι ἀρχηγοὶ καὶ μὲ ἀνακοίνωσή της ἡ ἴδια τόνισε ὅτι πρόκειται γιὰ ρυθμίσεις ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων καὶ πλυντήριο τῆς παρέας τοῦ Μαξίμου. Ἡ σύγκρουση βρίσκεται κάτω ἀπ’ τὸ μικροσκόπιο τῶν Βρυξελλῶν, διότι ἡ πάταξη τῆς διαφθορᾶς ἔχει ἀναχθεῖ σὲ βασικὸ ἄξονα τῆς εὐρωπαϊκῆς πολιτικῆς, ὅταν μάλιστα ἡ χώρα μας ἔχει κακὸ προηγούμενο, καὶ οἱ ὑπηρεσίες της παρακολουθοῦν στενὰ τὴν διαχείριση τοῦ δημοσίου χρήματος. Ἡ προσπάθεια ἀποπροσανατολισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης καὶ τῆς συγκαλύψεως τῶν ἡμετέρων ἀπέτυχε παταγωδῶς, ὄχι μόνο γιατὶ οἱ κινήσεις ἔγιναν σπασμωδικά, ἀλλὰ καὶ δολίως.