Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς σημείωσαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐξ αἰτίας ἐπιβραδύνσεως τῆς ἀναπτύξεως στὴν Κίνα καὶ παρὰ τὸ ἅλμα τῶν Ἰνδιῶν∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1175 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 122,0550 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 49,23, ἀλλὰ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1216,50. Οἱ φόβοι γιὰ ἐπικράτηση τοῦ ὄχι στὴν Βρεταννία παραμένει στοὺς ἐπενδυτές, παρὰ τὴνἐλαφρὰ βελτίωση τοῦ οἰκονομικοῦ κλίματος στὴν Γερμανία στὶς 52,1 μονάδες τὸν Μάιο, ἀπὸ 51,8 τὸν Ἀπρίλιο∙ στὶς Ἰνδίες ἡ ἀνάπτυξη ἀνῆλθε σὲ 7,6% πέρυσι καὶ 7,2% τὸ πρῶτο τρίμηνο, ἐνῶ ἀναμένεται βλτίωσή της στὸ 7,9% γιὰ ὁλόκληρο τὸν χρόνο, λόγῳ τῆς ἐπιταχύνσεως τῶν ἔργων ὑποδομῆς στὴν χώρα. Στὴν Ρωσία ἀναμένουν στὰ σιτηρὰ παραγωγὴ ρεκὸρ φέτος 109,3 ἑκατομμύρια τόνους, ὑψηλότερη καὶ ἀπὸ ἐκείνη τοῦ 2008 ποὺ ἦταν στὰ 108,3∙ ἡ Μόσχα ἀναμένει μὲ τὴν ἀγροτικὴ παραγωγὴ καὶ τὶς ἐξαγωγὲς ἀναπληρῶσαι ἀρκετὰ ἀπ’ τὴν πτώση τοῦ πετρελαίου.