Γαλλία, συνέχιση πλημμυρῶν

Οἱ καταστροφὲς ἀπ’ τὶς πλημμύρες στὴν Γαλλία εἶναι βιβλικές, ἐνῶ καὶ στὸ Παρίσι ὁ Σηκουάνας ἀνέβασε τὴν στάθμη πάνω ἀπὸ πέντε μέτρα ποὺ εἶναι κατώτερη μόνο ἀπ’ ἐκείνη τοῦ 1910, στὰ δέκα μέτρα∙ ἔχουν ἐκκενωθεῖ πολλὲς χιλιάδες σπίτια καὶ πολλὰ ἔχουν μείνει χωρὶς ἠλεκτρικὸ ρεῦμα, ἐνῶ σὲ μερικὲς πόλεις καὶ σὲ γειτονιὲς τῆς πρωτευούσης ἡ συγκοινωνία γίνεται μὲ βάρκες. Ἔχουν κινητοποιηθεῖ οἱ εἰδικὲς δυνάμεις τοῦ Στρατοῦ, γιὰ τὸν ἀπεγκλωβισμὸ πολλῶν, ἐνῶ σὲ πολλοὺς μεγάλους δρόμους εἰδικὰ φορτηγά του σώζουν ὁδηγοὺς καὶ ἐπιβάτες∙ οἱ ἀπεργίες ὅμως συνεχίζονται, ἂν καὶ μὲ μικρότερη συμμετοχή. Ὁ φόβος γιὰ τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις στὸ εὐρωπαϊκὸ ποδοσφαιρικὸ πρωτάθλημα ἀπασχολεῖ περισσότερο τὴν κυβέρνηση, ἡ ὁποία ἀξιολογεῖ ὅλες τὶς πληροφορίες ἀπ’ τοὺς ἑταίρους γιὰ τοὺς Ἰσλαμιστὲς τρομοκράτες.