Ἐθνικὰ θέματα, ἀποθράσυνση λόγῳ ἀβεβαιότητος

Ἡ πολιτικὴ ἀβεβαιότης στὸ ἐσωτερικὸ παρέχει τὴν εὐκαιρία στοὺς γείτονες νὰ ἐπιδίδονται σὲ θρασύτατες προκλήσεις στὰ ἐθνικά μας θέματα∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἐπέτρεψε τὴν ἀνάγνωση τοῦ Κορανίου στὴν Ἁγία Σοφία, ὡς παραχώρηση πρὸς τοὺς ἐξτρεμιστὲς ποὺ ζητοῦν τὴν μετατροπή της σὲ τζαμί∙ ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς ἔθεσε θέμα τσαμουριᾶς καὶ διεκδικήσεών του στὴν Ἤπειρο καὶ στὴν Μακεδονία, τὴν παραμονὴ μάλιστα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ ὑπουργοῦ μας Ἐξωτερικῶν στὰ Τίρανα. Τὸ ὑπουργεῖο ἔξέδωσε αὐστηρὲς διακοινώσεις γιὰ τὰ θέματα αὐτά, ἀλλὰ μᾶλλον δὲν ἀρκοῦν∙ ἐντυπώσεις ἐπιδιώκουν, ὅπως καὶ τὰ Σκόπια, μὲ ἀνάλογες κινήσεις∙ ὅσο βλέπουν ὅτι ἡ κυβέρνηση παραπαίει στὸ ἐσωτερικὸ καὶ εἶναι ἐνδοτικὴ στὰ ἐθνικά μας θέματα, ὅπως ἔκανε ὁ Ναπολεοντίσκος στὴν Σμύρνη, τόσο αὐξάνουν τὶς πιέσεις τους…