Λάρισα, ἀποπνικτικὸ νέφος

Τὸ νέφος στὴν Λάρισα βρίσκεται σὲ ὑψηλότερα ἐπίπεδα κι ἀπὸ ἐκεῖνα στὶς πόλεις τῆς Κίνας∙ τὸ Ἰνστιτοῦτο Περιβαλλοντικῶν Μελετῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σὲ συνεργαασία μὲ τὸν Τμῆμα Μοριακῆς Βιολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διενήργησαν ἔρευνα ἐπὶ πολλὲς μέρες, στὸ κέντρο τῆς πόλεως καὶ στὴν Πανεπιστημιούπολη. Τὰ εὐρήματα εἶναι ἀποκαλυπτικά, τὰ μέσα αἰωρούμενα σωματίδια φθάνουν τοὺς 148,9 βαθμούς, καὶ γιὰ τὰ μικρότερα ἀκόμη τοὺς 167, ὅταν τὸ ἀνώτερο ἐπιτρεπόμενο ὅριο εἶναι, κατὰ τοὺς εὐρωπαϊκοὺς κανονισμούς, μόνο 50∙ οἱ ἐρευνητὲς κρούουν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου, διότι ἀπειλεῖται ὁ πληθυσμὸς μὲ σοβαρὰ ἀναπνευστικὰ προβλήματα καὶ περισσότερο οἱ εὐαίσθητες ὁμάδες μικρῆς καὶ μεγάλης ἡλικίας. Πάντως οἱ ἀρχὲς δὲν σχολίασαν τὴν ἔρευνα.