Πολλὲς πολιτικὲς κινήσεις

Οἱ πολιτικὲς κινήσεις στὰ παρασκήνια πυκνώνουν, ὅσο ἐμπεδώνεται ἡ πεποίθηση ὅτι ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει προοπτικὲςμακροζωϊας καὶ οἱ πιθανότητες ἐξελίξεων πολλαπλασιάζονται∙ στὴν Εὐρώπη εἶναι κοινὸ μυστικὸ ὅτι ἔχει εἰσέλθει ἡ χώρα σὲ περίοδο πολιτικῆς ἀβεβαιότητος καὶ ὅτι οἱ αὐστηρότατοι ὅροι στὴν ἀξιολόγηση ἔχουν ἐπιβληθεῖ γιὰ νὰ ἐπιταχύνουν τὶς διεργασίες. Ἄλλωστε, γνωρίζουν ἄριστα οἱ Εὐρωπαῖοι ὅτι μὲ τὰ ἴδια πρόσωπα δὲν ἀποκαθίσταται ἡ ἐμπιστοσύνη καὶ ἡ προσέλκυση ἐπενδύσεων∙ εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι πολλὰ στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ ἔχουν ἐπαφὲς μὲ τὴν Νέα Δημοκρατία, ὅπως τὸ ἐπισήμανε ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, ὁ ὁποῖος δὲν ἔκανε τυχαῖα τὴν πολιτική του παρέμβαση. Οἱ μικροὶ ἐξαφανίζονται καὶ ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης καθίσταται ὁ πόλος ἕλξεως τοῦ κόσμου, ὅ,τι κι ἂν ψήφισε πέρυσι∙ τὸν βασανίζουν περισσότερο οἱ τύψεις γιὰ τὴν ἐπιπόλαια ἐπιλογή του καὶ ἡ ἀδυναμία ἀντιμετωπίσεως τῶν οἰκογενειακῶν του ἀναγκῶν, ὅταν τυχὸν χρειασθεῖ καὶ νοσοκομειακὴ περίθαλψη.