Τὸ Παρίσι, πλημμυρισμένο

Τὸ Παρίσι παραμένει κάτω ἀπ’ τὰ νερά, παρ’ ὅλο ὅτι ὑποχώρησε ἡ στάθμη τοῦ Σηκουάνα κάτω ἀπ’ τὰ ἕξι μέτρα∙ οἱ Παριζιάνοι ζοῦν πλέον μέσα στὰ κανάλια καὶ πολλοὶ ἐπικοινωνοῦν μὲ τὶς βάρκες, ἐνῶ τὸ πρόβλημα εἶναι ἡ ἀπορροὴ τῶν ὑδάτων πρὸς τὴν θάλασσα. Οἱ εἰδικοὶ ὑπολογίζουν ὅτι θὰ χρειασθοῦν δύο ἑβδομάδες γιὰ τὴν ἀποστράγγισή τους, μὲ τὰ προβλήματα πλέον νὰ μεταφέρονται στὶς βόρειες ἐπαρχίες τῆς Νορμανδίας, ἐπειδὴ ἀποτελοῦν τὶς λεκάνες ἀπορροῆς∙ οἱ πλημμῦρες ἔπληξαν τὴν Γαλλία τὴν ἴδια περίοδο μὲ τὶς μεγάλες ἀπεργίες κατὰ τῶν μετερρυθμίσεων στὶς ἐργασιακὲς σχέσεις καὶ μὲ τὸ εὐρωπαϊκὸ πρωτάθλημα προδοσφαίρου νὰ ἀρχίζει τὴν Παρασκευή. Ὁ φόβος τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως εἶναι ἄμεσος καὶ ὁ πρωθυπουργός της ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ συντονίσει τὸν ἔλεγχο τῶν μεταναστῶν∙ ἀλλὰ ὁ πρῶτος τρομοκράτης συνελήφθη στὴν Οὐκρανία, καθὼς ἐπιχειροῦσε νὰ περάσει στὴν Πολωνία μὲ ὅπλα καὶ ἐκρηκτικά.