Συρία, πρὸς κατάληψη Ράκκας

Οἱ συριακὲς δυνάμεις ἄρχισαν τὴν ἐκστρατεία γιὰ τὴν κατάληψη τῆς πρωτευούσης τοῦ χαλιφάτου καὶ ἤδη βρίσκονται ἐντὸςτῆς εὐρύτερης περιοχῆς της, ἐνῶ ἀπὸ ἄλλη πλευρὰ προωθοῦνται καὶ τὰ κουρδικὰ στρατρεύματα, ἀλλὰ στὴν Φαλλοῦτζα οἱ ἰρακινὲς συναντοῦν δυσκολίες, λόγῳ τῆς ἀντιστάσεως τῶν Τζιχαντιστῶν καὶ τῆς παρουσίας ἀμάχων ὡς ἀνθρωπίνης ἀσπίδος∙ ὁ πόλεμος στὴν περιοχὴ περιπλέκεται, ἐπειδὴ οἱ Ἀμερικανοὶ ζήτησαν ἀπ’ τοὺς Ρώσους νὰ μὴν βομβαρδίζουν τὶς μετριοπαθεῖς ὀργανώσεις γύρω ἀπ’ τὸ Ἀλέπι καὶ αὐτὲς ἐξαπέλυσαν ἀντεπίθεση κατὰ τῶν Κούρδων, μὲ τὴν βοήθεια Τούρκων στρατιωτικῶν καταγγέλλουν οἱ τελευταῖοι. Πάντως φαίνεται ὅτι ἡ Δαμάσκος κερδίζει τὸν πόλεμο κατὰ τοῦ χαλιφάτου, ἂν καταλάβει καὶ τὴν Ράκκα, ἀλλὰ ἀπομένουν οἱ ἐνδιάμεσες ὀργανώσεις τὶς ὁποῖες οἱ Ρῶσσοι θεωροῦν σύμμαχες τῶν Ἰσλαμιστῶν καὶ τῆς Ἄγκυρας∙ ὁ ἀγώνας γίνεται γιὰ τὸν ἔλεγχο στὴν χώρα, μετὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου, μὲ τὸν Ἀσσὰντ νὰ εἶναι κυρίαρχος.