Ἐκτίναξη τῆς φοροδιαφυγῆς

Ἡ ἐκτίναξη τῆς φοροδιαφυγῆς θεωρεῖται ὡς ἀναπόφευκτο ἀποτέλεσμα τῆς ἐφαρμογῆς τῶν μέτρων ἀπ’ αὐτὸν τὸν μῆνα∙ ἡ φοροδιαφυγὴ εἶναι πλέον τὸ τελευταῖο μέσο τοῦ Ἑλλήνα γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του, ὄχι μόνο ἐπειδὴ γνωρίζει ὅτι τὰ μέτρα εἶναι ἄδικα καὶ ἐπιβλήθηκαν γιὰ ἄλλους λόγους, οὔτε γιατὶ ἀποδεικνύουν τὴν ἀπάτη καὶ τὸ ψέμμα τοῦ Ναπολεοντίσκου, ἀλλὰ γιατὶ δὲν ἔχει πλέον νὰ πληρώσει. Ὅταν στὴν Θεσσαλονίκη συνωθοῦνται μύριοι γιὰ ἕνα δέμα μὲ τρόφιμα, καὶ οἱ περισσότεροι νοικοκυραῖοι, ὅπως τὸ δείχνει τὸ πρόσωπό τους, εἶναι ἀδύνατον νὰ πληρώσει τοὺς φόρους∙ ἄλλωστε ἡ ὕφεση καλπάζει πλέον καὶ μὲ μόνη ἐξαίρεση τὶς τουριστικὲς περιοχὲς∙ ἀναμένεται ἡ ἐπιβολὴ τοῦ κόφτη, ἄν μείνουν στὴν ἐξουσία…