Ἐσωμομμαρικὲς συγκρούσεις

Οἱ ἐσωκομματικὲς συγκρούσεις στὸν ΣΥΡΙΖΑ ἐπιταχύνουν τὶς πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν χώρα∙ οἱ κρατικοδίαιτοι συνδικαλιστὲς δίδουν τὸν τόνο, μὲ τὶς ἀπεργίες τους στὰ λιμάνια καὶ τὴν ἀδυναμία προσεγγίσεως τῶν κρουαζερόπλοιων, ἐνῶ ἔχει σταματήσει καὶ ἡ φορτοεκφόρτωση τῶν ἐμπορευματοκιβωτίων. Ἡ ζημία στὴν οἰκονομία εἶναι ἀνυπολόγιστη: πέρυσι οἱ εἰσπράξεις στὶς μεσογειακὲς χῶρες ἦταν, Ἑλλάς, 500 ἑκατομμύρια εὐρώ, Ἱσπανία, 1,2 δις, καὶ Ἰταλία, 4,6∙ καὶ αὐτά, διότι ἀντιτίθενται στὴν παραχώρηση τοῦ ΟΛΠ καὶ τοῦ ΟΛΘ. Ἡ κυκλοφορία τοῦ φυλλαδίου, «Γυρίζουμε σελίδα», ἔχει προκαλέσει θυμηδία ἢ μᾶλλον μόνο σκωπτικὰ σχόλια στὰ κομματικὰ στελέχη∙ βλέπουν ὅτι ἡ κυβέρνηση ὑποχωρεῖ σὲ ὅλα, καὶ ἀντιλαμβάνονται ὅτι θὰ γίνουν οἱ ἀποκρατικοποιήσεις καὶ αὐτοὶ θὰ χάσουν τὰ προνόμιά τους καὶ ἀντιδροῦν μὲ ὅ,τι διαθέτουν. Ἡ σύγκρουση μαζί τους ἀποβαίνει ἡ χαριστικὴ βολὴ γιὰ τὸν Ναπολεοντίσκο, διότι ἔχει καταρρεύσει δημοσκοπικὰ καὶ τοὺς ὑπουργούς τους τοὺς κυνηγοῦν μὲ τὶς πέτρες.