Ἑλβετία, ἐσωστρέφεια πάλι

Τὴν ἐσωστρέφειά τους ἀπέδειξαν πάλι οἱ Ἑλβετοί, ψηφίζοντας ὄχι στὸ δημοψήφισμα γιὰ τὴν καθιέρωση κατωτάτου μισθοῦ σὲ ὅλους τοὺς κατοίκους της∙ ἡ πρόταση ἦταν γιὰ 2260 εὐρὼ κοινωνικὸ μισθό, σὲ ὅσους ἦταν ἄνεργοι ἢ ἀποροι καὶ 550 ἐπὶ πλέον γιὰ τὸ κάθε παιδί. Ἡ ἐπιβάρρυνση δὲν ἦταν μεγάλη γιὰ τὴν πλούσια χώρα, ἀλλὰ οἱ Ἑλβετοί, μὲ ποσοστὸ 77% εἶπαν ὄχι, μὲ τὸ σκεπτικὸ ὅτι μπορεῖ νὰ τὸ ζητήσουν καὶ οἱ πρόσφυγες, ὁπότε φοβήθηκαν ὅτι θὰ κατακλυσθοῦν ἀπὸ αὐτούς∙ ἡ χώρα συνεχίζει νὰ παρουσιάζει ἀνάπτυξη, περίπου 1%, καὶ χαμηλὴ ἀνεργία, γύρω στὸ 6%, ἀλλὰ ἡ φοβία γιὰ τὴν ἀπώλεια τῶν κεκτημένων τους εἶναι διάχυτη. Ἄλλωστε ὁ Ἑλβετὸς ζεῖ μέσα στὸ σπίτι του καὶ οἱ δρόμοι ἀδειάζουν τὸ βραδάκι.