Γαλλία, ἀπειλὴ τρομοκρατίας

Ἡ ἀπειλὴ τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στὴν Γαλλία, κατὰ τὸ εὐρωπαϊκὸ ποδόσφαιρικὸ πρωτάθλημα, ἐπιβεβαιώνονται, καθὼς ὁ συλληφθεὶς στὴν Οὐκρανία τρομοκράτης ὁμολόγησε ὅτι σχεδίαζε πολλὲς ἐπιθέσεις∙ ταυτοχρόνως ἡ χώρα προσπαθεῖ νὰ ἐπουλώσσει τὴν πληγὲς ἀπ’ τὶς πρωτοφανεῖς πλημμύρες, μὲ τὰ νερὰ νὰ ἀποστραγγίζονται ἀλλὰ οἱ καταστροφὲς εἶναι μεγάλες, ἐνῶ παραμένουν σὲ ἐπιφυλακὴ οἱ παραθαλάσσιες ἐπαρχίες. Ὁ Μανουὲλ Βὰλλς ἐπιβεβαιώνεται ποὺ ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀθήνα πρὸ τετραημέρου, διότι δὲν ἔχει ἀποκαλυφθεῖ τὸ ποιὲς ἦταν οἱ διασυνδέσεις τοῦ τρομοκράτη καὶ ἀπὸ ποῦ πέρασε μέχρι τὴν Οὐκρανία, μὲ αὐτοκίνητο γεμᾶτο ὅπλα καὶ ἐκρηκτικά∙ δείχνει ὅτι εἶχε μεγάλη ἄνεση κινήσεων γιὰ νὰ ἀποτολμήσει τέτοια πρόκληση. Ὁπωσδήποτε μπορεῖ νὰ συνεργάσθηκε μὲ κάποιες ἀκροδεξιὲς ὀργανώσεις στὴν χώρα, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν θεωρεῖται ἐπαρκὴς ἀπόδειξη, τὶς εὐρύτερες διασυνδέσεις ἀναζητοῦν.