Τουρκία, καὶ ἄλλη ἐπίθεση

Στὴν Μαρντὶν τῆς Νοτιοανατολικῆς Τουρκίας ἐξεράγη βόμβα ἔξω ἀπ’ τὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα, μὲ τέσσερες νεκρούς, ποὺ προστίθενται στοὺς δώδεκα τῆς χθεσινῆς ἐκρήξεως στὴν πλατεῖα Βογιαζὶτ τῆς Κωνσταντινουπόλεως∙ ἡ χώρα βρίσκεται πλέον σὲ κατάσταση πολέμου, μὲ καταστροφικὲς ἐπιπτώσεις στὸν τουρισμὸ καὶ στὴν οἰκονομία γενικώτερα. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν βλέπει ὅτι ὁδηγεῖται ἡ Τουρκία σὲ ἐμφύλιο καὶ δὲν ἔχει δυνατότητες νὰ ἐλέγξει τὴν κατάσταση∙ οἱ Κοῦρδοι ἔχουν σχεδὸν πλήρη ἀνεξαρτησία κινήσεων στὶς περιοχές τους, ἀλλὰ καὶ διαθέτουν τὴν ἐφεδρεία τῶν ἑκατομμυρίων ὁμοεθνῶν τους στὴν Κωνσταντινούπολη, μὲ πολλοὺς νὰ εἶναι στρατευμένοι στὶς ὀργανώσεις τους. Ἡ ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων μὲ τὴν Ρωσία καὶ ἡ ἧττα τοῦ χαλιφάτου στὴν Συρία, μὲ τὴν αὐτονομία τοῦ Συριακοῦ Κουρδιστάν, συμπληρώνουν τὶς δυσκολίες τῆς Ἄγκυρας.